STP - Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty

STP - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư Công bố thông tin Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty.

Chi tiết tải về Tại đây.

Chia sẻ: