Tiêu chí để chọn lựa dây thừng tốt

Tiêu chí để chọn lựa dây thừng tốt

     Mỗi sợi dây đều có tính cách riêng của mình, đó là sự phản ánh thiết kế kỹ thuật của nó. Mỗi cấu trúc dây được thiết lập để tạo ra một sự kết hợp các đặc tính vận hành mong muốn, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về hiệu suất của công việc hoặc ứng dụng. Do đó thiết kế được dự định và  mỗi cấu trúc dây là một sự thỏa hiệp về thiết kế.

     Từ quan điểm thiết kế sẽ có những tiêu chí để đánh giá chất lượng của sợi dây:

1. Sức Mạnh

     Trong công bố vật liệu cường độ dây được hiển thị như lực phá vỡ tối thiểu. Lực phá vỡ tối thiểu đề cập đến các số liệu sức mạnh đã được chấp nhận bởi ngành công nghiệp dây.

     Khi đặt dưới lực căng trên thiết bị thử, một sợi dây mới sẽ bị đứt ở một con số bằng hoặc cao hơn lực phá vỡ tối thiểu được hiển thị cho sợi dây đó.

     Việc tính toán như vậy được thực hiện để xác định độ bền đứt của một sợi dây mới, có thể sử dụng cường độ chấp nhận. Sức mạnh chấp nhận thấp hơn 1-2% so với lực phá vỡ tối thiểu và dây thừng phải đáp ứng hoặc vượt quá sức mạnh này.

     Lực phá vỡ tối thiểu áp dụng cho dây mới, chưa sử dụng. Trong suốt cuộc đời hữu ích của nó, một sợi dây mất dần sức mạnh do các nguyên nhân tự nhiên, chẳng hạn như hao mòn bề mặt , bị tác động hóa chất…

2. Sức mạnh dự trữ

     Độ bền dự trữ của một sợi dây tiêu chuẩn là mối quan hệ giữa cường độ được biểu thị bằng tất cả các dây ở các sợi bên ngoài và các dây còn lại. Sức mạnh dự trữ được tính bằng cách sử dụng sức mạnh thực tế của các dây riêng lẻ.  Sức mạnh dự trữ thường được biểu thị bằng phần trăm lực phá vỡ tối thiểu của sợi dây. Sức mạnh dự trữ được sử dụng như một so sánh tương đối giữa khả năng chịu tải dây bên trong của các công trình dây khác nhau.

     Sức mạnh dự trữ là một xem xét quan trọng trong việc lựa chọn, kiểm tra và đánh giá một sợi dây cho các ứng dụng trong đó hậu quả của sự cố dây là rất lớn. Việc sử dụng Sức mạnh dự trữ được đặt ra trên lý thuyết rằng các dây bên ngoài của các sợi đầu tiên phải chịu thiệt hại hoặc hao mòn. Do đó, các số liệu Sức mạnh dự trữ ít quan trọng hơn khi dây bị hao mòn bên trong, hư hỏng, ăn mòn hoặc biến dạng.

     Càng có nhiều dây ở lớp ngoài của một cấu trúc sợi, sức mạnh dự trữ của dây sẽ càng lớn. Về mặt hình học, vì cần nhiều dây hơn ở lớp ngoài của sợi, chúng phải có đường kính nhỏ hơn.

     Một sợi dây lõi trong 1 tổng hợp sợi được coi là đóng góp vào tổng sức mạnh của sợi dây nhưng chiếm tỷ trọng không cao.

3. Khả năng chống hao mòn và biến dạng

     Sự hao mòn và biến dạng  từ các sợi bên ngoài của một sợi dây là sự thay đổi hình dạng của các dây bên ngoài của một sợi dây.

     Nói chung, khả năng chống mài mòn của sợi dây là rất quan trọng. Điều này ảnh hưởng đến sức mạnh của một sợi dây. Biến dạng cũng thường xảy ra trên các sợi nhỏ tổng hợp. Đặc biệt là biến dạng vòng ngoài cũng làm suy yếu chuyển động của dây đặc biệt là khi dây bị uốn cong.

4. Kháng nghiền

     Nghiền là tác động của áp lực bên ngoài lên một sợi dây, làm hỏng nó bằng cách làm biến dạng hình dạng mặt cắt của sợi dây, sợi của nó hoặc lõi hoặc cả ba.

     Do đó, sức kháng nghiền là khả năng chịu đựng hoặc chống lại các lực bên ngoài, và là một thuật ngữ thường được sử dụng để thể hiện sự so sánh giữa các sợi dây.

5. Khả năng uốn cong

     Khả năng uốn cong liên quan đến khả năng của một sợi dây dễ dàng uốn cong  lên. Bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng này:

  1. Đường kính của dây
  2. Sợi và cách tạo dây
  3. Thành phần của sợi tạo dây
  4. Loại dây có lõi hay không lõi

     Theo nguyên tắc chung, dây thừng được làm bằng nhiều dây nhỏ có khả năng uốn cong hơn dây thừng có cùng kích thước được làm với ít dây lớn hơn.

6. Sự Ổn định

     Từ ổn định được sử dụng để mô tả các đặc điểm vật lý và làm việc của một sợi dây. Nó không phải là một thuật ngữ chính xác, vì ý tưởng được thể hiện ở một mức độ nào đó là một vấn đề về quan điểm.

     Ví dụ, một sợi dây được gọi là ổn định khi nó quay trơn tru và và không có xu hướng bị rối khi thực hiện xoay trên 1 trục nào đó.

     Xây dựng sợi và dây góp phần lớn vào sự ổn định. Dây được tạo hình trước thường ổn định hơn dây không định hình  Hiện tại không có phép đo sự ổn định của dây.

Chia sẻ: